Markline Team AB

GHS Tejp

Rörmärkning för farliga kemiska ämnen

Kravet på GHS märkning är styrt under EG direktivet CLP förordningen som hanteras av Arbetsmiljöverket i Sverige. CLP= Classification - Labeling- Packaging. I Sverige innebär det för Rörmärkning att alla rör som hanterar farligt kemiska ämnen skall märkas med en eller flera GHS piktogram, innehållet i klartext, flödesriktning(Pil),
samt färg som anger innehållets egenskaper.

GHS; Rörmärkning

Det viktigt att du följer lagen i AFS2011:19 och framförallt ändringarna AFS 2014:43 samt tillägget i AFS 2018:02 och SS741:2017 ”Kemiska Arbetsmiljörisker”

Märkning ska placeras väl synligt i närheten av farliga ställen som ventiler kopplingar samt med sådana mellanrum att märkningen alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen.

Kontakta oss

GHS symboler

Priser

GHS Brandfarligt

GHS Exploderande

GHS Frätande

GHS Gas under Tryck

Piltejp Vit med Svarta Pilar

Piltejp Blå med Vita Pilar

Piltejp Gul med Svarta Pilar

Piltejp Röd med vita pilar

Piltejp Grön med Vita Pilar

Piltejp Lila med Vita Pilar

Piltjep Svart med Vita Pilar