Markline Team AB

Rörmärkning

Ring oss på 070-714 41 01 för hjälp.

Rörmärkning All Rörmärkning är belagd med lagar, förordningar, regler och rekommendationer. Ibland kan det vara svårt att följa med och förstå.

Vi på MARKLINE AB är kontinuerligt uppdaterade och hjälper idag många av våra kunder att tyda och följa alla dessa lagar och förordningar för rörmärkningen.

En enkel regel säger att alla rör skall märkas med innehållet i klartext och flödesriktning med den färg som anger rätt grupp. Ex. Brandfarliga gaser, orange med svart pil. Vatten, grön med vit pil, etc.

CLP förordningen styr Rörmärkning som innehåller kemiskt farliga produkter. Förordningen säger att alla dessa rör skall märkas med en eller flera GHS symboler. Detta arbete skall vara klart senast 1 juni 2015. Efter 1 juni 2017 kan Arbetsmiljöverket ta ut en s.k. sanktionsavgift baserat på företagets storlek.

Rörmärkning för Oxiderande gaser och vätskor, här skall bottenfärgen vara Gul med svart Pil, eller enligt nedan. Nytt sedan nov 2013.

Färgkodning enligt SS741 Sid 1
Färgkodning enligt SS741 Sid 2

Vi hjälper dig så att du får en Rörmärkning som stämmer och följer alla direktiv

Rörmärkning

Tryck-Piltejp.png

Piltejp-med-text.jpg

Rörmärkning

GHS Pictogram