Markline Team AB

Rörmärkning

Vi erbjuder dig en rörmärkning som följer alla de regler som gäller för din rörmärkning

All Rörmärkning är belagd med lagar, förordningar, regler och rekommendationer.
Ibland kan det vara svårt att följa med och förstå.

Vi på MARKLINE AB är kontinuerligt uppdaterade och hjälper idag många av våra kunder att tyda och följa alla dessa lagar och förordningar för rörmärkningen.

En enkel regel säger att alla rör skall märkas med innehållet i klartext och flödesriktning med den färg som anger rätt grupp. Ex. Brandfarliga gaser, orange med svart pil. Vatten, grön med vit pil, etc.

CLP förordningen styr Rörmärkning som innehåller kemiskt farliga produkter. Förordningen säger att alla dessa rör skall märkas med en eller flera GHS symboler. Detta arbete skall vara klart senast 1 juni 2015. Efter 1 juni 2017 kan Arbetsmiljöverket ta ut en s.k. sanktionsavgift baserat på företagets storlek.

Rörmärkning för Oxiderande gaser och vätskor, här skall bottenfärgen vara Gul med svart Pil, eller enligt nedan. Nytt sedan nov 2013.

Färgkodning
Piltejper med användningsområden

Kontakta oss för hjälp.

Vi hjälper dig så att du får en Rörmärkning som stämmer och följer alla direktiv

Rörmärkning - Piltejp

Rörmärkning - Piltejp Exempel:

GHS Brandfarligt

GHS Exploderande

GHS Frätande

GHS Gas under Tryck

Piltejp Vit med Svarta Pilar

Piltejp Blå med Vita Pilar

Piltejp Gul med Svarta Pilar

Piltejp Röd med vita pilar

Piltejp Grön med Vita Pilar

Piltejp Lila med Vita Pilar

Piltjep Svart med Vita Pilar