Markline Team AB

Rörmärkning

Vi erbjuder dig en rörmärkning som följer alla de regler som gäller för din rörmärkning

All Rörmärkning är belagd med lagar, förordningar, regler och rekommendationer.

Vi på MARKLINE AB är kontinuerligt uppdaterade och vi är här för att hjälpa Dig.

Rörmärkning - Piltejp

En enkel regel säger att alla rör skall märkas med innehållet i klartext och flödesriktning med den färg som anger rätt grupp. Ex. Brandfarliga gaser, orange med svart pil. Vatten, grön med vit pil, etc.
CLP förordningen styr märkningen av rör som innehåller kemiskt farliga produkter.

Färgkodning
Piltejp priser 2023
Kontakta oss för hjälp.

Vi hjälper dig så att du får en Rörmärkning som stämmer och följer alla direktiv

Rörmärkning - Piltejp

IMG_1130-2.jpg

GHS Brandfarligt

GHS Exploderande

GHS Frätande

GHS Gas under Tryck

Piltejp Vit med Svarta Pilar

Piltejp Blå med Vita Pilar

Piltejp Gul med Svarta Pilar

Piltejp Röd med vita pilar

Piltejp Grön med Vita Pilar

Piltejp Lila med Vita Pilar

Piltjep Svart med Vita Pilar