Markline Team AB

Svensk Standard SS741:2017

Ersätter SS741:2013, utgåva 7.

SS 741:2017 är en revidering av SS741:2013 och denna utgåva skiljer sig från utgåva 7 främst genom en anpassning till AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmäna råd (AFS2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker genom att faropiktogrammet GHS04 är tillagd.

Begreppet Frätande och giftiga gaser är i denna utgåva 8 introducerat och rörledningar innehållande dessa ska därmed märkas med violett/lila färg. Dessutom definieras gaser under tryck.

Märkning av rörledningar innehållande medicintekniska gaser utgår med hänvisning till SIS HB 370

SS741:2017 beställer du på http//www.sis.se

Rörmärkning

GHS Pictogram