Markline Team AB

Arbetsmiljöverkets Riktlinjer

Genom åren har det kommit en hel del direktiv ifrån Arbetsmiljöverket som reglerar hur du skall märka dina rör.
Man har höjt kraven från år till år och det senaste direktivet beslutades den 10 dec. 2014 (AFS 2014:43) som är en ändring utifrån (AFS 2011:19) som driver frågan om kemiska arbetsmiljörisker. CLP förordningen.

Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa hur ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor i arbetet ska förebyggas. De kemiska riskkällor som kan förväntas förekomma i verksamheten ska identifieras och förtecknas. Riskkällorna ska ges ett namn som, för farliga kemiska produkter, inte får skilja sig från det namn som används vid märkningen.

Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs.

Beställ hem information om AFS 2011:19 och ändringarna i AFS 2014:43 på http://www.av.se

För Rörmärkning gäller följande där röret/ledningen innehåller en eller flera kemiskt farliga produkter;

"Synliga rörledningar ska vara märkta med produktens namn i klartext (inga förkortningar) och faropiktogram (GHS) samt med en pil för strömningsriktning. På en rörledning som används för olika produkter med samma farliga egenskaper får produktnamnet anges med en samlingsbeteckning."

Lägg till färgbeteckning för produkten så har du en riktig/rätt Rörmärkning.

Kontakta oss så hjälper vi dig att tyda/följa lagar och förordningar.
Våra produkter är framtagna för att, bl. a. hjälpa dig till en rätt Rörmärkning

IMG_8310.JPG

Rörmärkning

GHS Pictogram