Markline Team AB

Varningstejper

Varningstejper

Diagonala Varningsband som är lätta att applicera med lång livslängd

Varningsband

Varningsband

För att varna om ex. trappsteg, vassa hörn,stolpar som kan stå mitt i gånger etc.

Ex.paanvandningsomrade1.jpg

När du behöver spärra av områden eller informera om vägval eller stopp.

Ex.anvandningsomrade2.jpg

GHS Brandfarligt

GHS Exploderande

GHS Frätande

GHS Gas under Tryck

Piltejp Vit med Svarta Pilar

Piltejp Blå med Vita Pilar

Piltejp Gul med Svarta Pilar

Piltejp Röd med vita pilar

Piltejp Grön med Vita Pilar

Piltejp Lila med Vita Pilar

Piltjep Svart med Vita Pilar