Markline Team AB

Varningstejper

Varningstejper

Varningsband

Varningsband Diagonala Varningsband som är lätta att applicera med lång livslängd

Ex.paanvandningsomrade1.jpg För att varna om ex. trappsteg, vassa hörn,stolpar som kan stå mitt i gånger etc.

Ex.anvandningsomrade2.jpg När du behöver spärra av områden eller informera om vägval eller stopp.

Rörmärkning - Piltejp - Piltejp - Piltejp

GHS Pictogram - Piltjep