Markline Team AB

GHS Piktogram

GHS; Rörmärkning Kravet på GHS märkning är styrt under EG direktivet CLP förordningen som hanteras av Arbetsmiljöverket i Sverige. CLP= Classification - Labeling- Packaging. I Sverige innebär det för Rörmärkning att alla rör som hanterar farligt kemiska ämnen skall märkas med en eller flera GHS piktogram, innehållet i klartext, flödesriktning(Pil),
samt färg som anger innehållets egenskaper.

Det viktigt att du följer lagen i AFS2011:19 och framförallt ändringarna AFS 2014:43 samt tillägget i AFS 2018:02 och SS741:2017 ”Kemiska Arbetsmiljörisker”

Märkning ska placeras väl synligt i närheten av farliga ställen som ventiler kopplingar samt med sådana mellanrum att märkningen alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen.

GHS Pictogram

GHS; Rörmärkning

Rörmärkning

GHS Pictogram